lördag 2 mars 2019

Arbitrageaffärer - vad är det?

Har läst hur många på #Finanstwitter gör arbitrageaffärer genom att byta ut A och B aktien i ett bolag tex Investor när spreaden (skillnaden) mellan de olika aktieslagen blir några procent eller kronor.
Det fungerar förenklat så här.
Du köper en aktie i Bolag A för säg 100 kr och Bolag B:s aktie kostar under samma tid 105 kr.
Tiden går och kursen förändras och efter ett tag så har A aktien stigit och står nu över B aktien i kurs.

Ex.
Bolag A:s pris är nu 110 kr och Bolag B:s står kvar på 105 kr.
Skillnaden är nu 5 kr/aktie och A aktien kan nu säljas för att förhoppningsvis göra en vinst.
Vi räknar på att innehavet är 100 st aktier.

Bolag A:    110 kr x 100 st = 11 000 kr
Bolag B:    105 kr x 100 st = 10 500 kr

Skillnaden/förtjänsten är 500 kr
Det som måste räknas bort är courtaget för försäljningen.

Räknar på Avanzas prislista om man har courtage klass Mini och då blir avgifter ca 30 kr.


Uträkning för vinsten på försäljningen blir:

Förtjänst:     500 kr
Avgift            30 kr (courtage)
Summa        470 kr

Med andra ord så blev vinsten denna gång 470 kr för att sälja aktierna.

Då gäller det att köpa tillbaka den andra aktien som nu har blivit "billigare".
Vi vet att det går att köpa tillbaka exakt antal aktier men kan det ökas i antal?
Antingen så läggs det en köporder på samma antal och förtjänsten stannar på depån eller så köps det fler aktier i samma bolag för att kunna få fler aktier och samtidigt få mer utdelningen.
Det är något man får ta ställning till i fall till fall.
Men i detta exempel så köper vi fler aktier för att kunna tjäna mer i framtida utdelningar och utnyttja ränta-på-ränta effekten.
De bolagen jag har tittat på har samma utdelning för A och B aktien så det blir ingen skillnad.
En viktig sak är att titta på och jämföra de olika bolagen som har A, B eller C aktier att det finns tillräcklig omsättning i dessa så det går att köpa eller sälja om spreaden har blivit tillräckligt stor, annars så kanske man sitter där och inte kan avyttra de aktier som var meningen.

Så nu till återköps exemplet.

Efter försäljningen och avdrag för courtage så finns det 11 470 kr att köpa nya aktier för.
Summan 11 470 kr minskas med 30 kr för kommande courtage och blir 11 440 kr.

Köp av Bolag B för 11 440 kr och aktien står i 105 kr/st blir då följande:

Köp:  11 440 kr / 105 kr = 108 st nya aktier i Bolag B.
Med andra ord så kan vi köpa 8 st nya aktier genom att bara byta från A till B.
Det betyder att i detta fall så blir utdelningen större nästa år genom att vi har fler aktier i bolaget.

Så nu när det är gjort så är det bara att vänta in nästa gång när aktierna går om varandra i kurs.
Hos Avanza så går det att jämföra en intressant aktie och i diagrammet se A och B aktiens kurs lite närmare och det kanske blir enklare att se när det närmar sig.
Detta är något jag kommer testa nu och kan återkomma när min första affär är gjord.

Passar på att önska lycka till med framtida ekonomiska val.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar